کلیدواژه‌ها = عناصر ریزمغذی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و بُر و دو رژیم مختلف آبیاری بر خصوصیات زراعی سویا

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397، صفحه 57-67

آقامحمد علیجانی؛ جهانفر دانشیان؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد


2. مطالعه اثرات محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی گندم هامون در منطقه سیستان

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 103-110

عباسعلی حسین آبادی؛ محمّد گلوی؛ مصطفی حیدری