تعداد مقالات: 351

1. بررسی اثر تراکم های مختلف بوته بر برخی از صفات فنولوژیک پنج رقم ذرت شیرین و بسیار شیرین خارجی

دوره 5، شماره 1 (پاییز 1389) 17، پاییز 1389، صفحه 1-8

مژده افشاری؛ فرهاد عزیزی؛ علیرضا پازکی؛ نورعلی ساجدی


2. تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 1-11

پیام اسدی؛ مرتضی سام‌دلیری؛ حمید‌رضا مبصر؛ سلمان دستان


5. کنترل آللوپاتیک علف‌های هرز در زراعت سیب زمینی

دوره 1، شماره 1 (پاییز 1385) 1، پاییز 1385، صفحه 1-11

آژنگ جاهدی


6. اثر تکنیک های مختلف پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی و قدرت بذر آفتابگردان (Helianthus annuus)

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 5-16

سحر باصرکوچه باغ؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ حمداله کاظمی اربط


7. ارزیابی مراحل رشد، خواص فیزیولوژیک و کیفی دانه ارقام پیشرفته کلزای زمستانه (Brassica napus L.) در اراک

دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 5-18

مجید آزاد مرزآبادی؛ معرفت مصطفوی راد؛ سکینه فرجی


8. تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر کاربرد مقادیر نیتروژن، منیزیم و منگنز

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 5-16

علیرضا پازکی؛ محمد قاضی پیرکوهی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ محسن بیگدلی؛ داوود حبیبی


9. تاثیر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات اگرومورفولوژیک گندم سرداری در شرایط دیم

دوره 9، شماره 1 (پاییز 1393) 33، پاییز 1393، صفحه 5-16

محمد باقر جعفری؛ نورعلی ساجدی؛ مسعود گماریان


10. ارزیابی عملکرد نخود درکشت مخلوط نخود و جو به منظور کشت علوفه

دوره 10، شماره 1 (پاییز 1394) 37، پاییز 1394، صفحه 5-10

سجاد احمدی


11. تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و رقم جو دیم برای کشت در منطقه همدان

دوره 11، شماره 1 (پاییز 1395) 41، زمستان 1397، صفحه 5-15

جواد حمزه ئی؛ افشار آزادبخت؛ سید محسن سیدی


12. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزا در منطقه اراک

دوره 1، شماره 2 (زمستان 1385) 2، زمستان 1385، صفحه 83-92

نسرین سبزواری؛ حمید مدنی؛ حسن آقاجانی


13. تأثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن‌دار بر صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 10، شماره 2 (زمستان 1394) 38، زمستان 1394، صفحه 83-95

محمد علی شبانی؛ مجید امینی دهقی؛ حسن حبیبی؛ مهدی عقیقی شاهوردی


15. اثر تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کنجد رقم محلی جیرفت

دوره 4، شماره 2 (زمستان 1388) 14، زمستان 1388، صفحه 91-99

زهرا بهروز؛ ناصر خدابنده؛ حمید مدنی؛ محمد حسین شیرزادی


16. بررسی امکان تغییر در الگوی کشت (با استفاده از ردیف های باریک و حذف برخی فاروهای کاشت) به منظور افزایش عملکرد ذرت در جیرفت

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 97-106

غلامرضا افشارمنش؛ پرویز رهبریان؛ سید امیر فرشاد مهر


17. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ به تلقیح ازتوباکتر و میکوریزا در شرایط آب و هوایی اراک

دوره 8، شماره 2 (زمستان 1392) 30، زمستان 1392، صفحه 99-111

آرزو امیدی؛ محمد میرزاخانی؛ محمدرضا اردکانی


18. ارزیابی برخی صفات زراعی و فنولوژی در ژنوتیپ های مختلف گندم نان بهاره

دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 103-112

سعید بارانی؛ مجید شکرپور


19. مقایسه روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیک رشد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت در تراکم های گیاهی مختلف

دوره 3، شماره 2 (زمستان 1387) 10، زمستان 1387، صفحه 105-120

فاطمه درینی؛ حمید مدنی؛ محمدحسن شیرزادی


21. تأثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704 در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 2 (زمستان 1389) 18، زمستان 1389، صفحه 113-124

میثم اویسی؛ محمدجواد میرهادی؛ حمید مدنی؛ قربان نورمحمدی؛ رضا ضرغامی


22. تاثیر آرایش کاشت بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم گلرنگ بهاره

دوره 9، شماره 3 (بهار 1394) 35، بهار 1394، صفحه 159-168

ثمر پورعیدی؛ فرزاد پاک نژاد؛ مجید اسفینی فراهانی؛ مجید بختیاری مقدم؛ سیامک عزیزخانی


23. واکنش محتوای نسبی آب برگ، پروتئین دانه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم به سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید

دوره 10، شماره 3 (بهار 1395) 39، بهار 1395، صفحه 167-178

شبنم مرادی؛ نورعلی ساجدی؛ شهاب خاقانی


24. تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیشرفته کلزا در منطقه اصفهان

دوره 1، شماره 3 (بهار 1386) 3، بهار 1386، صفحه 177-189

فیروزه فیاض؛ محمدرضا نادری درباغشاهی؛ امیرحسین شیرانی راد


25. تعیین تاریخ کشت مناسب هیبرید های مختلف ذرت سیلویی در تناوب با برنج

دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391، صفحه 191-200

محمد انصاری نیا؛ حمیدرضا مبصر؛ قربان نورمحمدی؛ بابک دلخوش