دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391 
1. اثر اسید سالیسیلیک بر واکنش کلزا به سرب در شرایط کشت هیدروپونیک

صفحه 281-294

شیدا برومند جزی؛ منیره رنجبر؛ حسین لاری یزدی؛ خسرو استکی


3. بررسی امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی با ریزمغذی ها در مزارع گندم

صفحه 309-320

عادل بنیان؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ مهدی مین باشی معینی


7. اثر تغذیه با نیتروژن و کاربرد برخی عناصر ریزمغذی بر میزان تولید بذر در گیاه آمارانت

صفحه 365-378

الناز فرج زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ ورهرام رشیدی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمدباقر خورشیدی بنام