دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 (بهار 1391) 23، بهار 1391 
1. تعیین تاریخ کشت مناسب هیبرید های مختلف ذرت سیلویی در تناوب با برنج

صفحه 191-200

محمد انصاری نیا؛ حمیدرضا مبصر؛ قربان نورمحمدی؛ بابک دلخوش


4. اثر مقدار کود نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد و عملکرد اسانس گیاه زوفا

صفحه 221-229

حمید خلیلی؛ جهانفر دانشیان؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ محمود چگینی


6. اثر شوری و عصاره آللوپاتیک علف های هرز تاج خروس و سلمه تره بر رشد و تولید مواد موثره داروئی سنبل الطیب

صفحه 241-253

الناز فرج زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده