دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388 
1. تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص‌های زراعی راتون ارقام برنج در آمل

صفحه 1-11

پیام اسدی؛ مرتضی سام‌دلیری؛ حمید‌رضا مبصر؛ سلمان دستان


2. غربالگری و ارزیابی اثر پذیری محیطی تجمع عناصر آهن، روی، مس و منگنز در دانه نخود

صفحه 13-26

فرزاد بابایی ؛ حسین عسکری؛ عباس ملکی؛ حامد چهارسوقی امین


5. تاثیر پرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر ذرت K.Sc 640

صفحه 50-62

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ احمد محسنی؛ مهدی رمضانی؛ حمیدرضا مبصر


6. بررسی اجزای عملکرد، عملکرد و میزان پروتئین دانه ژنوتیپ‌های نخود پاییزه (Cicer arietinum L.) در زابل

صفحه 64-71

سینا سیاهکوهیان؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ احمد نظامی؛ مصطفی حیدری