دوره و شماره: دوره 1، شماره 4 (تابستان 1386) 4، تابستان 1386 
3. توزیع عمودی ماده خشک و سطح برگ سیب زمینی در شرایط رقابت با علف های هرز

صفحه 293-307

محمد رضا حاج سید هادی؛ قربان نور محمدی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ حمید رحیمیان؛ اسکندر زند


4. بررسی اثرات تلقیح میکوریزا در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن برخصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ذرت

صفحه 309-319

امید علیزاده؛ اسلام مجیدی؛ حبیب الله نادیان؛ قربان نورمحمدی؛ محمد رضا عامریان


6. بررسی فون سوسک های شاخک بلند (Col.: Cerambycidae) در شیراز و حومه

صفحه 333-348

ندا صدیقی؛ علی اصغر طالبی؛ رضا وفایی شوشتری؛ جان فرانکو سما