دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 (زمستان 1393) 34، زمستان 1393 
3. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر برنج در استان مازندران

صفحه 117-127

صغرا مرادپور؛ ابراهیم امیری؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی


4. تعیین حساسیت پنج هیبرید ذرت به تنش خشکی

صفحه 129-135

سیروس منصوری فر؛ عباس فلاح؛ سیدحسام الدین حسین زاده