درباره نشریه

فصلنامه یافته های نوین کشاورزی به عنوان یکی از قدیمی ترین نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک به حساب می آید که از تاریخ 1384/11/8بر اساس مجوز شماره  87/247946  دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده و طبق مجوز شماره 124/482 تاریخ 1386/2/26 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بطور پیوسته تا کنون با چهار شماره در سال منتشر گردیده است. این فصلنامه به استناد مصوبه کمیسیون ارزیابی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 1388/2/14حائز رتبه "علمی پژوهشی" می باشد. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی  افتخار دارد تا به منظور ارائه نتایج تحقیقات پژوهشگران و محققین مرتبط با علوم کشاورزی بستر مناسبی جهت تعاملات علمی نتایج تحقیقات علمی و کاربردی شما فراهم آورد. این فصلنامه از کلیه اساتید، محققین و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با گرایشهای مرتبط با موضوع فصلنامه دعوت می نماید تا جهت انتشار مقالات با این فصلنامه علمی همکاری نمایند. در راستای بهبود همکاری متقابل و رفع نواقص موجود، همواره پذیرای نظرات و پیشنهادات گرانقدر شما خواهیم بود.