تماس با ما

اراک – میدان امام خمینی (ره) – بلوار امام خمینی (ره) – شهرک دانشگاهی امیر کبیر- -  کد پستی 3836119131 - دانشگاه آزاد اسلامی اراک – صندوق  پستی 38135/567 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی – دفتر فصلنامه یافته های نوین کشاورزی

تلفن و دورنگار: 08634132153

 نشانی اینترنتی: http://nfa.iau-arak.ac.ir

پست الکترونیکی:  nfa@iau-arak.ac.ir

 


CAPTCHA Image