اصول اخلاقی انتشار مقاله

از اینکه فصلنامه یافته های نوین را برای انتشار نتایج تحقیقات علمی خود پذیرفته اید سپاسگزاریم. به عنوان برخی از اصول اخلاقی انتشار مقالات و خط مشی فصلنامه توجه شما را به این نکات جلب می نماید.

مقاله هایی که برای چاپ در فصلنامه یافته های نوین کشاورزی ارسال می گردد، باید بر اساس تحقیقات اصولی و با رعایت کامل اصول علمی و صحت آماری انجام پذیرفته و قبلاً نیز چاپ نشده باشند. همچنین نویسندگان محترم و خصوصاً مسئولین محترم مکاتبات باید از ارسال همزمان مقاله پیشنهادی خود برای این فصلنامه جهت چاپ از ارسال آن به سایر مجلات خودداری نمایند.  مقالاتی که توسط دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و یا کارشناسی ارشد برای چاپ ارسال می گردد و برگرفته از رساله دکتری و یا پایان نامه کارشناسی ارشد آنان می باشد لزوماً باید اساتید راهنما و مشاور نیز به عنوان نویسنده ذکر گردد.